• پیلاتس برای مبتدیان

    آموزش پیلاتس برای مبتدیان با ما همراه باشید در هوشمند اسپرت 1- پوزیشن استراحت ( Rest Position ) تکنیک اعمال حرکت : به شرایط دو زانو بنشینید و دستها را در مقابل دراز فرمائید و به جلو خم گردید و سر را تا زانو پایین آورید و مانند شکل دستها را روی زمین بگذارید . […]
  • پنج حرکت برای حجم عضلات سینه

    پنج حرکت برای حجم عضلات سینه با ما همراه باشید در هوشمند اسپرت پرس دمبل مزیت وجود زاویه بر روی نیمکت بدنسازی این میباشد که قابلیت تاثیرگذاری بر روی ماهیچه ها بالایی سینه را ارتقاء می‌دهد، طوری که بعداز جاری ساختن متمادی جنبش پرس دمبل بدنسازی، ماهیچه ها سینه درشت تر جلوه می‌دهند. از وزنه […]