• تمرینات اینتروال چیست‌ و چگونه سبب چربی سوزی می گردد ؟

    تمرینات اینتروال چیست‌ و چگونه سبب چربی سوزی می گردد ؟ تمرینات اینتروال برای چربی سوزی فوری و امداد به کاهش‌ وزن‌ کامل ترین گزینه خواهد بود . ولی ممارست اینتروال به چه‌علت سریع‌ترین روش برای چربی سوزی می باشد ؟ آیا ممارست اینتروال حقیقتاً به کاهش‌ وزن‌ یاری می نماید ؟ در امتداد می‌خواهیم […]
  • 5 شیوه جهت افزایش تمرکز‌ و کاهش‌ حواس‌پرتی‌ در زمان ورزش

    کاهش‌ حواس‌پرتی‌ در زمان ورزش : در این نوشته ویژه از هوشمند اسپرت سعی می کنیم شما را با روش های افزایش تمرکز‌ و کاستن حواس پرتی آشنا کنیم . شما بایستی زیادترین استفاده را از مقدار زمانی که در سالن ورزشی خواهید بود ، ببرید ! پیش از رسیدن به سالن ورزشی الزاماً باید […]
  • تی آر ایکس یا پیلاتس؟

    تی آر ایکس یا پیلاتس؟ بیشتر اشخاص فرق این دو ورزش‌ را نمی دانند و برایشان این پرسش پیش‌ می آید که کدام ورزش‌ برای تن و صحت جسمانی آنها به درد بخور است . ما در این بخش خصوصیاتی از این ورزش ها را پیش روی شما قرار می دهیم تا خود بتوانید مناسب […]