• تاثیر ورزش در زندگی انسان

    تاثیر ورزش در زندگی انسان تاثیر ورزش در زندگی انسان :  اگر بخواهیم اهمیت ورزش را در سلامتی انسان بدانیم خواهیم دید که اثرات مفید فعالیت های ورزشی را در پیشگیری – درمان و کنترل بسیاری از نارساییهای قلبی و عروقی و تنفسی نشان می دهد امروزه که زندگی بیش از پیش مورد توجه قرار […]