• ۳۰ دقیقه ورزش در منزل

    ۳۰ دقیقه ورزش در منزل   ۳۰ دقیقه ورزش در منزل :بدون نیاز به باشگاه رفتن (+تصاویر) ،۳۰ دقیقه تمرین روی مقاوم سازی و افزایش قدرت بدن تمرکز دارد. بدون نیاز به وسیله خاصی یا باشگاه رفتن ورزش در منزل را تجربه کنید. برای بدست آوردن نتیجه بهتر باید قبل از انجام این حرکات بدن […]